Güncel Vesikalık Resminizi Kabul Edillecetir. Farklı Resim Gönderen Kişilerin Kayıtları Değerlendirmeye Alınmayacaktır

Aydınlatma Metni

ETPA HAYVANCILIK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Etpa Hayvancılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve; Çalışan adayı/ Stajyer/ Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları dahilinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, aşağıdaki gibidir. Veri Kategorileri Veri Kategorisi Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler Kimlik Verisi Adınız-Soyadınız Doğum Yeriniz Doğum Tarihiniz Medeni Haliniz İletişim Verisi Ev Adresiniz Telefon Numaranız Özlük Verisi Talep Edilen Ücret Mesleki Deneyim Verisi İş Deneyimi/Eğitim Durumunuz Daha Önceki Çalışılan Yerler/Görev/Alınan Ücret/Ayrılış Nedeni Mesleki Tecrübe Alanı Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğrafınız Diğer-Engellilik Verisi Engellilik Durum Bilgisi Diğer-Özgeçmiş ve Askerlik Durum Bilgisi Özgeçmişte Yer Alan Diğer Bilgiler Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve sair şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan ‘’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Etpa Hayvancılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin Yozgat-Ankara Karayolu Üzeri 8. Km. Sarıhacılı Mevkii Merkez / Yozgat adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.